Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ευζώνων 19, Θεσσαλονίκη

Όροι χρήσης - Αποποίηση ευθυνών

1. Γενικά

 

Σας καλωσορίζουμε στο scarpediem.gr. Η ιστοσελίδα www.scarpediem.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης υποδημάτων και αξεσουάρ μέσω διαδικτύου (e-shop), στο εξής καλούμενο “ηλεκτρονικό κατάστημα” ή “ιστοσελίδα” που δημιουργήθηκε και ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Ασκαρίδου Καλλιρρόη, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ευζώνων 19 54640 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 040544218, ΔΟΥ ΣΤ’ Θεσσαλονίκης (email info@scarpediem.gr, τηλέφωνο 2310889203).

 

Η πρόσβαση, επίσκεψη, πλοήγηση και εμπορική συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα διέπεται από τους κάτωθι όρους χρήσης σε συνδυασμό με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ασφάλεια συναλλαγών, πολιτική αγορών και επιστροφών, τρόποι πληρωμής, τρόποι αποστολής αναφερόμενοι στο εξής ως “όροι”, που αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον χρήστη και στον ιδιοκτήτη του καταστήματος, (στο εξής καλούμενος για λόγους συντομίας “επιχείρηση”), ισχύουσα ωσάν να έχει υπογραφεί εγγράφως.

 

Κάθε χρήστης που εισέρχεται, πλοηγείται, κάνει χρήση των υπηρεσιών ή συναλλάσσεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή και αγοραστής αναλόγως του αν περιορίζεται σε απλή πλοήγηση και επίσκεψη μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή επιπλέον συναλλάσσεται με αυτό προβαίνοντας σε παραγγελία και αγορά προϊόντων) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και να επισκεφθεί ή να συνδιαλλαγεί με το ηλεκτρονικό κατάστημα μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη να δεσμευτεί από τους κάτωθι όρους στο σύνολό τους χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους οφείλει να διακόψει άμεσα την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα και να μην προβεί σε οιαδήποτε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα. 

 

Μέσω της περιήγησης και χρήσης της ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει λάβει γνώση και συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στους παρόντες όρους. Τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων του παρόντος δεν συνεπάγεται ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη άσκηση από το ηλεκτρονικό κατάστημα εντός ευλόγου χρόνου οιασδήποτε από τις απορρέουσες από τους παρόντες όρους αξιώσεις του δεν επιφέρει παραίτησή του από τις εν λόγω αξιώσεις. 

 

Η πρόσβαση και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από τον επισκέπτη/χρήστη γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Οι προσωπικές απαιτήσεις και ανάγκες του χρήστη ενδέχεται να μην καλυφθούν από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το διατιθέμενο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν αποτελεί και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως άμεση ή έμμεση προτροπή του χρήστη προς πραγματοποίηση αγορών ή προς οιαδήποτε άλλη πράξη. 

 

2. Τροποποίηση όρων

 

Οι παρόντες όροι ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν χωρίς καμία προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τους χρήστες με σχετική ειδοποίηση εντός της ιστοσελίδας, προτρέποντάς τους να ανατρέξουν στο περιεχόμενο των τροποποιημένων όρων.Εν συνεχεία οι χρήστες υποχρεούνται να ενημερωθούν οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποιήσεων/αλλαγών στους όρους ανατρέχοντας σε αυτούς.

 

Οι τροποποιημένοι όροι (updated terms) ισχύουν άμεσα από την online διάθεσή τους. Η τροποποίηση των όρων δεν καταλαμβάνει τις παραγγελίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

 

Η πλοήγηση και χρήση από τον χρήστη της ιστοσελίδας μετά την προαναφερθείσα τροποποίηση των όρων τεκμαίρεται ως αποδοχή των νέων όρων, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δύναται να προσθέτει, να τροποποιεί ή/και να αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία ή/και προϊόν περιλαμβάνεται σε αυτό κατά τη διακριτική του ευχέρεια. 

 

Μέρος ή το σύνολο της ιστοσελίδας, η εξωτερική της εμφάνιση (interface), η δομή ή η σύνθεσή της (configuration) καθώς και οι τεχνικές της προδιαγραφές ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθούν ή να αναβαθμιστούν αναιτιολόγητα χωρίς καμία προειδοποίηση. Η λειτουργία της ιστοσελίδας και μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών της εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος δύναται οποτεδήποτε προσωρινά ή μόνιμα να ανασταλεί ή να τερματιστεί.

 

3. Ανήλικοι χρήστες - Πολιτική του ηλεκτρονικού καταστήματος

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνει ο χρήστης εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, να καταχωρήσει προσωπικά του δεδομένα ή/και να προχωρήσει σε παραγγελία και αγορά ενός προϊόντος είναι να είναι ενήλικος, ήτοι να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συναλλάσσεται με ανηλίκους ούτε συλλέγει προσωπικά δεδομένα αυτών.

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα απευθύνεται σε χρήστες-καταναλωτές ήτοι σε άτομα που συνάπτουν σύμβαση πώλησης για σκοπούς εκτός της εμπορικής, επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα και το λογισμικό που το συνοδεύει διατίθεται στον χρήστη αυστηρά μόνο για προσωπική μη εμπορική χρήση σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα και η χρήση του, η λήψη πληροφοριών για προϊόντα και η πραγματοποίηση αγορών από την ιστοσελίδα διεξάγονται από τους χρήστες αποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς. Η αγορά προϊόντων δια μέσου του ηλεκτρονικού καταστήματος για εμπορικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται.

 

4. Παρεχόμενες πληροφορίες - προϊόντα

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυπογραφικών λαθών, λανθασμένων ή ελλιπών πληροφοριών και καταχωρήσεων τόσο ως προς τα χαρακτηριστικά όσο και ως προς την τιμή των προϊόντων που έγιναν ακούσια εκ σφάλματος ή εκ παραδρομής, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά την κοινή πείρα και λογική, επιφυλασσόμενο να προβεί σε διόρθωση ή διαγραφή των εν λόγω στοιχείων εντός ευλόγου χρόνου μόλις αυτά γίνουν αντιληπτά. Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση δικαιούται να μην εκτελέσει παραγγελία και να μην ολοκληρώσει την πώληση προϊόντος που λόγω τυπογραφικού ή εκ παραδρομής λάθους εμφανίζεται με λανθασμένη τιμή στο ηλεκτρονικό κατάστημα (πχ προϊόν που εκ παραδρομής εμφανίζεται με ασυνήθιστα χαμηλό τίμημα).

 

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος scarpediem.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, κειμένων, εικόνων, σχεδίων, γραφικών και σχεδιαστικών απεικονίσεων κλπ, τα οποία εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή στα προϊόντα που διατίθενται εντός αυτού αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, περιουσιακό στοιχείο και πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης ή πνευματική/διανοητική/βιομηχανική ιδιοκτησία τρίτων (κατασκευάστριας εταιρείας, συνεργατών και τρίτων φορέων), για την οποία η επιχείρηση έχει λάβει την σχετική συναίνεση και άδεια χρήσης αυτών και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 “περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε μερική ή ολική αντιγραφή, αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του ηλεκτρονικού καταστήματος, του λογισμικού ή του πηγαίου κώδικά του (source code), επανέκδοση, διάδοση, μεταφορά, οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου και των προαναφερθέντων στοιχείων του ηλεκτρονικού καταστήματος για εμπορική ή κερδοσκοπική χρήση ή για οποιαδήποτε εμπορική ή συναφή ανταγωνιστική δραστηριότητα χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση και έγγραφη άδεια της επιχείρησης ή οποιουδήποτε τρίτου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων. Σε περίπτωση προσωπικής χρήσης ήτοι χρήσης μη κερδοσκοπικής ή μη εμπορικής χρήσης απαιτείται να γίνεται αναφορά με ενεργό link στο url του scarpediem.gr. 

 

Απαγορεύεται η δημιουργία παρομοιότυπου περιεχομένου ή οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτού με το οποίο δύναται να επέλθει σύγχυση στον μέσο καταναλωτή ως προς την ταυτότητα της επιχείρησης. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω, εκτός των προβλεπόμενων στη νομοθεσία ποινών και κυρώσεων, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

 

6. Υπερσυνδέσεις

 

Με σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση και πλοήγηση των χρηστών στο ηλεκτρονικό κατάστημα δύνανται μέσα σε αυτό να περιλαμβάνονται υπερσυνδέσεις (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (ιστοσελίδες, εφαρμογές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ). Οι εν λόγω υπερσυνδέσεις δεν τελούν υπό την εποπτεία της επιχείρησης, αλλά ελέγχονται από τρίτους. Κάνοντας κλικ στα εικονίδια διαμοιρασμού (πχ Facebook, Instagram, Twitter, Printerest) που διατίθενται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος ο χρήστης μεταβαίνει στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό κατάστημα, για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει το scarpediem.gr. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης οφείλει να αποδεχτεί επιπλέον με τους παρόντες και τους αντίστοιχους όρους χρήσης που διατίθενται στις ανωτέρω ιστοσελίδες/εφαρμογές αντίστοιχα.

 

Η επιχείρηση δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ούτε εγγυάται για την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων ή των υπερσυνδέσμων που περιέχονται σε αυτούς, για τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους.

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τέτοιων υπερσυνδέσμων και για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως ζημία υποστεί ο χρήστης, οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους, οι οποίοι και φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους, μη υπεχομένης της επιχείρησης ουδεμίας ευθύνης επ’ αυτών.

 

7. Περιορισμός ευθύνης

 

Η επιχείρηση λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο scarpediem.gr να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

 

Η επιχείρηση δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων και πληροφοριών καθώς των προϊόντων, των τιμών και λοιπών χαρακτηριστικών τους που πωλούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, μη δυνάμενη να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

 

Η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη μη υποχρεούμενη σε αποζημίωση για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστεί ο χρήστης από ενδεχόμενη ακύρωση παραγγελίας, από ματαίωση ή καθυστέρηση εκτέλεσης αυτής.

 

Δεν δύναται να εγγυηθεί ότι τα προϊόντα που διατίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα είναι πάντοτε διαθέσιμα, ωστόσο δεσμεύεται να ενημερώσει σε εύλογο χρόνο τον χρήστη περί της διαθεσιμότητας ή μη αυτών με βάση το δεδομένο απόθεμά της, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

 

Η επιχείρηση δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες και οι γραφικές απεικονίσεις που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι κατάλληλες για οποιοδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοια πληροφορία ή σχεδιαστική απεικόνιση παρέχεται “ως έχει” και “όπως διατίθεται” χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας οποιουδήποτε είδους.

 

Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ιστοσελίδα και το σύνολο του περιεχομένου της να είναι προσβάσιμη/διαθέσιμη με ασφάλεια ανά πάσα στιγμή χωρίς διακοπή, χωρίς ωστόσο να δύναται να εγγυηθεί στο χρήστη την αδιακώλυτη και συνεχή πρόσβασή του σε αυτή. Η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, για την μη διαθεσιμότητα ή την περιορισμένη χρονική διάρκεια λειτουργίας της ιστοσελίδας ή για παράνομες παρεμβάσεις τρίτων σε αυτήν ή (πχ υποκλοπές σε προσωπικά δεδομένα, αποκρυπτογράφηση κωδικών, δεδομένων), σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας ή αν παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας εντοπιστούν ιοί (viruses), άλλο επιβλαβές λογισμικό ή άλλα επιζήμια στοιχεία και μεταδοθεί στις συσκευές των χρηστών. Σε περίπτωση βλάβης στις συσκευές των χρηστών εξαιτίας των ανωτέρω, το κόστος αυτών το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο επισκέπτης /χρήστης.

 

Η επιχείρηση δεν έχει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση προσωρινής θέσης του ηλεκτρονικού καταστήματος εκτός λειτουργίας που οφείλεται σε μη διαθεσιμότητα ή σφάλματα στον server του ηλεκτρονικού καταστήματος, εργασίες τεχνικής επισκευής, συντήρησης της εφαρμογής ή αναβάθμισης του λογισμικού της. 

 

Με την επιφύλαξη της ευθύνης της εταιρείας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο επιστροφές προϊόντων και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική), η οποία συνίσταται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε απώλεια δεδομένων, (διαφυγόντων) κερδών, αποζημίωση, έξοδα, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη κλπ), για οποιαδήποτε αξίωση αστικής ή ποινικής φύσεως, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης δικαστικής δαπάνης ή χρηματικής ποινής, που σχετίζεται με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος από τον χρήστη, επισκέπτη ή οποιονδήποτε τρίτο, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης, η οποία οφείλεται σε οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες λόγους μη διαθεσιμότητας ή περιορισμένης χρονικής λειτουργίας της ιστοσελίδας, σε αδυναμία παροχής προϊόντων που διατίθενται στην ιστοσελίδα ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε διατιθέμενα προϊόντα ανεξαρτήτως εάν η επιχείρηση είχε προηγουμένως ειδοποιηθεί από τον χρήστη/τρίτο, γνώριζε ή μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης/έγερσης ζημίας, αστικής/ποινικής αξίωσης και συνιστά παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

 

8. Δημιουργία λογαριασμού - Εγγραφή μέλους 

 

Για την παραγγελία ενός ή περισσοτέρων προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά και για την ολοκλήρωση της αγοράς δεν είναι απαραίτητο ο επισκέπτης να εγγραφεί και να δημιουργήσει λογαριασμό στην ιστοσελίδα. Η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την ιδιότητά του ως απλού επισκέπτη και μόνο.

 

Αποκτώντας ο χρήστης την ιδιότητα του μέλους δύναται να προβεί σε εξατομικευμένη πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα, παρακολουθώντας την πορεία της παραγγελίας του, ανατρέχοντας στο ιστορικό συναλλαγών του. Δύναται να προβεί σε αναζήτηση προϊόντων που διατίθενται προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, σε παραγγελία αυτών μέσω της προσθήκης στο καλάθι αγορών, σε ολοκλήρωση της αγοράς τους επιλέγοντας έναν από τους τρόπους πληρωμής που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αμέσως μόλις ο χρήστης δημιουργήσει λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα αποστέλλεται σε αυτόν ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφης του στην ιστοσελίδα.

 

Η επιχείρηση θεωρεί ότι τα πρόσωπα που εγγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και συναλλάσσονται μέσω αυτού είναι ικανά προς δικαιοπραξία και ότι η υποβολή δήλωσης εγγραφής μέλους προς χρήση των υπηρεσιών και παροχών του ηλεκτρονικού καταστήματος συνιστά έγκυρη δήλωση βούλησης.

 

Η εγγραφή ως μέλος και δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι δωρεάν. 

 

Η εγγραφή ως μέλος προϋποθέτει την καταχώρηση από τον χρήστη των αληθινών του στοιχείων.

 

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού θα ζητηθεί υποχρεωτικά από τον χρήστη να εισάγει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Περαιτέρω για την εγγραφή μέλους θα ζητηθεί από τον χρήστη ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα κρυπτογραφούνται. Με τη χορήγηση των ως άνω προσωπικών δεδομένων του ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του στην επιχείρηση να διατηρήσει τα εν λόγω δεδομένα καθώς και τον κωδικό πρόσβασής του προκειμένου μέσω αυτού να εισέρχεται και να κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Ο λογαριασμός του χρήστη είναι προσωπικός, μοναδικός και δεν μεταβιβάζεται σε άλλα άτομα. Κάθε φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να έχει περισσότερους από έναν (1) λογαριασμούς μέλους στο scarpediem.gr.

 

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την απώλεια των κωδικών πρόσβασης από τους χρήστες της και τις συνέπειες της απώλειας αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και γενικά πιθανή παραβίαση ασφαλείας του ο χρήστης οφείλει να προβεί άμεσα σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασής του δημιουργώντας έναν νέο κωδικό πρόσβασης μέσω του συστήματος αυτόματης υπενθύμισης κωδικών και να επικοινωνήσει άμεσα με την επιχείρηση. Το scarpediem.gr συνιστά στους χρήστες να αλλάζουν τακτικά τον κωδικό πρόσβασης για λόγους ασφαλείας και να αποφεύγουν τη χρήση απλοϊκών και εύκολα αναγνωρίσιμων κωδικών.

 

Προς αποφυγή σύγχυσης απαγορεύεται η επιλογή και η χρήση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή οποιουδήποτε γενικά δεδομένου που θα μπορούσε να παραπέμπει ή να συνδέει κάποιον χρήστη με υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή με κάποιον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του (όπως administrator, admin, webmaster κ.ά.). Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή της κάποιο από τα παραπάνω ή οποιαδήποτε συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους όρους χρήσης, να απενεργοποιήσει, να μπλοκάρει ή και να διαγράψει οριστικά τον λογαριασμό του χρήστη, χωρίς καμία προειδοποίηση προς τον χρήστη μη επιτρέποντας σε αυτόν να δημιουργήσει στο μέλλον νέο λογαριασμό.

 

Κάθε χρήστης που επιθυμεί να δημιουργήσει λογαριασμό ως ανωτέρω αναλαμβάνει:

  • να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες
  • να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία του λογαριασμού του καθώς και άλλων δεδομένων που εισάγει ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
  • να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες ασφάλειας του Διαδικτύου. 

 

9. Ασφάλεια Δεδομένων

 

Η scarpediem.gr έχει σχεδιαστεί με χαρακτηριστικά ασφαλείας με σκοπό να προστατεύονται και να διατηρούνται επί μονίμου βάσεως ασφαλείς οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 

Η ιστοσελίδα scarpediem.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ασφαλείας SSL, για ασφαλείς online συναλλαγές. Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών η scarpediem.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (SHA-256 with RSA Encryption) μέσω της οποίας τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που καταχωρεί ο χρήστης κωδικοποιούνται και κρυπτογραφούνται, ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την online μεταφορά τους μεταξύ του προγράμματος περιήγησης του χρήστη (browser) και της ιστοσελίδας. Η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων μεταξύ της ιστοσελίδας και του browser των χρηστών γίνεται με κρυπτογράφηση και τα δεδομένα παραδίδονται μέσω HTTPS. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κωδικού. Τα δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται στον server της επιχείρησης. Ο server της ιστοσελίδας προστατεύεται από προστασία απέναντι σε ιούς (antivirus), διαθέτει τοίχο προστασίας (firewall) και είναι συμβατός με τον Γενικό Κανονισμο Προστασίας Δεδομένων - GDPR.
 

10. Υποχρεώσεις και ευθύνη χρηστών

 

Ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να επισκέπτεται και να κάνει χρήση της ιστοσελίδας με σύννομο τρόπο με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, δεσμευόμενος να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά ή ενέργεια συνιστώσα πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού.

 

O χρήστης ευθύνεται και υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης απέναντι στην επιχείρηση, στους συνεργάτες της ή σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών της ιστοσελίδας με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους. 

 

Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη. Ο χρήστης εγγυάται ότι τα στοιχεία και τα προσωπικά του δεδομένα που υποβάλλει στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα και οτι δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων και ιδιαίτερα το προσωπικό απόρρητο. Ειδικότερα, εγγυάται ότι τα στοιχεία ταυτοποίησής του (ονοματεπώνυμο) και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλεφωνικοί αριθμοί,διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που καταχωρεί εντός της ιστοσελίδας αντιστοιχούν στον νόμιμο δικαιούχο αυτών. Ο χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις online φόρμες επικοινωνίας και παραγγελίας. Το περιεχόμενο των στοιχείων παραγγελίας που συμπληρώνεται ελεύθερα από τον ίδιο τον χρήστη δεν υποβάλλεται σε προκαταρκτικό έλεγχο καταλληλότητας από την επιχείρηση. Η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί ή να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες. 

 

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στη συσκευή του και για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων σε αυτή που προέρχεται από τη χρήση της ιστοσελίδας μη υπεχομένης της επιχείρησης ουδεμίας ευθύνης.

 

Η επιχείρηση με εξαίρεση το περιεχόμενο των email που αποστέλλονται από την ίδια στα πλαίσια κατάρτισης και ολοκλήρωσης της σύμβασης πώλησης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μεταδιδόμενη πληροφορία ή περιεχόμενο αποσταλεί, δημοσιευτεί, καταχωρηθεί από τον ίδιο το χρήστη, το οποίο προκαλεί βλάβη στην επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο, παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (δικαιώματα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα), προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών ή τα προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε προσώπου, προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, συνεπάγεται πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους, περιλαμβάνει ανακριβές, εσφαλμένο, απειλητικό, σκανδαλώδες, δυσφημιστικό ή υβριστικό περιεχόμενο, λέξεις ή σύμβολα που είναι προσβλητικά είτε γενικά ή προς άτομα συγκεκριμένης φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή κοινωνικοοικονομικής ομάδας. 

 

Απαγορεύεται η μετάδοση ή προσάρτηση παρόμοιων μηνυμάτων ή πληροφοριών καθώς και όσων επιφέρουν ή δύνανται να επιφέρουν ποινική ή αστική ευθύνη. Απαγορεύεται η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email, ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει υιούς λογισμικού, μολυσμένα αρχεία ή κώδικες. 

 

Απαγορεύεται η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας της ιστοσελίδας για αποστολή μηνυμάτων (spam) και για οποιαδήποτε ενέργεια που δύναται να θεωρηθεί κακόβουλη. Ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι με τη χρήση της ιστοσελίδας μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο για το οποίο η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει μεμονωμένα ή συστηματικά τους παρόντες όρους χρήσης, προβεί σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω παραβατικές συμπεριφορές ή περιέλθει εις γνώση της επιχείρησης ότι οποιοδήποτε υλικό που ανήρτησε ο χρήστης προκαλεί βλάβη ή ζημία σε τρίτους η επιχείρηση δύναται να διακόψει την χρήση, να απενεργοποιήσει τη λειτουργία του λογαριασμού ή τη διάθεση του ηλεκτρονικού της καταστήματος στον εν λόγω χρήστη χωρίς καμία προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης δεν έχει ουδεμία απαίτηση ή αξίωση σε βάρος της επιχείρησης εξαιτίας της διακοπής των προσφερόμενων υπηρεσιών προς αυτόν. Η επιχείρηση δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη μεταδίδει παρόμοιο ή παράνομο υλικό ή πληροφορία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει να αποζημιώσει την επιχείρηση σε περίπτωση που ο ίδιος καταχώρησε ή ανήρτησε περιεχόμενο παράνομο/κακόβουλο ή σε περίπτωση που λόγω ανακριβούς ή αναληθούς καταχώρησης στοιχείων κατά την εγγραφή του δύνανται να εγερθούν αξιώσεις τρίτων εις βάρος της επιχείρησης.

 

11. Τιμολογιακή πολιτική

 

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τις αναγραφόμενες τιμές στα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος χωρίς προειδοποίηση.

 

Η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στην τιμή προϊόντος που αγοράστηκαν στο φυσικό κατάστημα της επιχείρησης scarpediem.gr επί της οδού Ευζώνων 19 στη Θεσσαλονίκη και εν συνεχεία ο πελάτης διαπίστωσε την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής του αυτού προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή το αντίστροφο.

 

12. Δωσιδικία, εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

 

Οι παρόντες όροι καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ειδικότερα οι συναλλακτικές σχέσεις των μερών κατά την παραγγελία και την αγορά προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΑΚ αναφορικά με την πώληση προϊόντων, τις διατάξεις του Ν. 2251/1994, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία του καταναλωτή. 

 

Αποδεχόμενος τους παρόντες όρους ο χρήστης αποδέχεται και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της επιχείρησης και οποιουδήποτε χρήστη αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ενδείκνυται να προηγηθεί προσπάθεια εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Στο πλαίσιο αυτό σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μεταξύ των μερών κοινή αμοιβαία αποδεκτή λύση ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” www.synigoroskatanaloti.gr ή στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών της ΕΕ “Online Dispute Resolution” https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register.

 

Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτούς. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το σύνολο των παρόντων όρων αποτελεί την ολοκληρωμένη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης υπερισχύει κάθε προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

 

13. Επικοινωνία

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τους παρόντες όρους ή για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τους παρόντες όρους μπορεί να επικοινωνήσει με την επιχείρηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@scarpediem.gr.

 

Τελευταία ενημέρωση 06/11/2022